Դպրոցի մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի աշխատանքները

Դպրոցի մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմը բազմաբնույթ, ուրախ և հետաքրքիր շտկողազարգացնող աշխատանքներ է իրականացնում սովորողների հետ:Երեխաները սովորում են հաղորդակցվել, կառավարել իրենց վարքը, ճիշտ դրսևորել հույզերը, ճանաչել միմյանց:  Աշխատանքների արդյունքում զարգանում են նրանց հոգեկան գործընթացները և ներառումը դպրոցում դառնում է իրա կան և նպատակային:

Continue reading Դպրոցի մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի աշխատանքները

Share